Kolofon

A.B.S. Global Factoring AG

Mainzer Straße 97
D-65189 Wiesbaden
Nemčija

Kontaktni podatki

Telefon: +49 (611) 977 10 0
Faks: +49 (611) 977 10 250
E-pošta: info@abs-ag.com
Splet: www.abs-global-factoring.de

Uprava družbe

Univ. dipl. ekon. Thorsten Klindworth (predsednik uprave)
Univ. dipl. ekon. Helmut Karrer

Nadzorni svet

Wolfgang Graf zu Castell-Castell (predsednik)
Marku Hankammer (namestnik predsednika)
Hans Volker Mayer (nadzornik)
Stephan Ziegler (nadzornik)

Vpis v register

Vpis v Register gospodarskih družb.
Sodišče: HR Wiesbaden
Matična številka: HRB 1026 8

Številka zavezanca za DDV

Številka zavezanca za DDV v skladu s členom 27 Zakona o prometnem davku: DE183957110

Pristojni nadzorni organ

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Str. 108
D-53117 Bonn

in

Marie-Curie-Str. 24-28
D-60439 Frankfurt am Main
Splet: www.bafin.de
Št. BAK: 121926

Jamstvo za vsebine

Kot ponudnik storitev smo v skladu s členom 7 (1) Zakona o medijih (TMG) odgovorni za lastne vsebine na teh straneh po splošnih zakonih. V skladu s členi 8 do 10 TMG pa kot ponudnik storitev nismo dolžni nadzorovati posredovanih ali shranjenih informacij tretjih oseb ali preiskovati okoliščin, ki kažejo na nezakonito dejavnost.

Obveznosti odstranjevanja ali blokiranja uporabe informacij v skladu s splošnimi zakoni ostajajo nespremenjene. Vendar je odgovornost v zvezi s tem mogoča le od trenutka, ko smo seznanjeni s konkretno kršitvijo. Po obvestilu o ugotovljenih kršitvah bomo to vsebino nemudoma odstranili.

Jamstvo za vsebine

Naša ponudba vsebuje povezave do zunanjih spletnih strani tretjih oseb, na vsebino katerih nimamo vpliva. Zato ne moremo prevzeti nikakršne odgovornosti za te zunanje vsebine. Za vsebino povezanih strani je vselej odgovoren ustrezen ponudnik ali upravljavec strani. Povezane strani so bile v času vzpostavitve povezave preverjene glede morebitnih zakonskih kršitev. Nezakonita vsebina v času povezovanja ni bila zaznana.

Stalen nadzor nad vsebino povezanih strani brez konkretnih dokazov o kršitvi zakona ni razumen. Po obvestilu o ugotovljenih kršitvah bomo tovrstne povezave nemudoma odstranili.

Vsebina in dela na teh straneh, ki jih ustvarijo upravljavci spletnih strani, so predmet nemške zakonodaje o avtorskih pravicah. Za razmnoževanje, obdelavo, distribucijo in kakršnokoli uporabo zunaj meja avtorskih pravic je potrebno pisno soglasje ustreznega avtorja ali ustvarjalca. Prenosi in kopije tega spletnega mesta so dovoljeni samo zasebni, nekomercialni uporabi.

Če vsebine na tej strani ni ustvaril ponudnik, se upoštevajo avtorske pravice tretjih oseb. Zlasti so kot take opredeljene vsebine drugih ponudnikov. Če se še vedno zavedate kršitve avtorskih pravic, vas prosimo za ustrezno opozorilo. Po obvestilu o ugotovljenih kršitvah bomo tovrstne vsebine nemudoma odstranili.