Financiranje prodaje s quickpaidom.
Ponudite svojim kupcem pravo financiranje nabave vaših produktov – za vas popolnoma brezplačno.

Informacije za dobavitelje

quickpaid omogoča, da vaš kupec financira račune, ki mu jih izdate kot dobavitelj. Da bi A.B.S. Global Factoring AG lahko financiral te račune, morajo biti v skladu z zakonodajo pravno-formalno odstopljen družbi A.B.S. Global Factoring AG. V skladu s tem boste prejeli elektronsko sporočilo z obrazcem “Odobritev takojšnjega plačila”, ki ga mora podpisati vaš pooblaščeni podpisnik. Podpisani obrazec nato vrnete nam in to je vse kar morate kot dobavitelj storiti.

Po prejemu podpisanega obrazca bo vaš račun pravno prenesen na A.B.S. Global Factoring AG, ki ga bo brez znižanja vrednost v celoti plačal takoj (v roku 1 delovnega dne).

Plačilo preko quickpaida vam zagotavlja zanesljivost prilivov in ugodnost likvidnosti – močne konkurenčne prednosti, ki so za vas povsem brezplačne!

quickpaid je produkt A.B.S. Global Factoring AG. To je uveljavljena in licencirana ustanova za finančne storitve in je pod stalnim nadzorom BaFin, nemškega finančnega regulatorja in Bundesbank, nemške centralne banke. Plačilna nesposobnost A.B.S. Global Factoring AG je zelo malo verjetna.

Tudi, če bi prišlo do plačilne nesposobnosti, insolventnosti ali stečaja A.B.S. Global Factoring AG, to ne bi imelo nobenega vpliva na vas kot dobavitelja, ker:

• A.B.S. račun(e) plača takoj, po prejemu vašega soglasja za prodajo terjatve. Poleg tega je odstop terjatev na A.B.S. veljaven šele takrat, ko ste s strani A.B.S. prejeli plačilo. Gre za postopen odstop proti plačilu A.B.S. namesto vašega kupca. V kolikor ne prejmete plačila s strani A.B.S., se tudi ne realizira prodaja/odstop terjatev.
• plačilo vam je tako imenovana »gotovinska transakcija« v skladu s stečajnim zakonom. Zato tega plačila naknadno ne more izpodbijati nihče, niti stečajni upravitelj. Načeloma ni ločitvene ali izločitvene pravice tretjih oseb. A.B.S. je proti plačilu prevzel vašo terjatev do kupca in vi ste tako izločeni iz vseh morebitnih postopkov in na vas potem več ne vplivajo.

Preprosto – tako, da podpišete izjavo »Odobritev takojšnjega plačila«, ki vam jo bo posredoval portal quickpaid in nam jo podpisano vrnete. Ta obrazec mora podpisati zakoniti zastopnik vašega podjetja. Natančen postopek prodaje terjatev je opisan na samem obrazcu.

Po prejemu podpisanega obrazca za odstop terjatev bo račun plačan takoj (v roku enega delovnega dne). Kot dobavitelj torej odločilno vplivate na čas plačila.

Prednosti quickpaida so očitne. V nadaljevanju so na kratko povzete:
• Hitro plačilo izhodnih računov in s tem večja likvidnost
• Stalni in zanesljiv denarni tok ob partnerstvu z A.B.S. Global Factoring AG
• Enostavna izvedba odstopa računa
• Ničelno tveganje neplačila
• Zmanjšan obseg upravljanja terjatev, predvsem opominjanja
• Prodajni instrument za krepitev poslovnega odnosa med kupci in dobavitelji
• Razširitev ponudbe na sodoben, digitaliziran finančni produkt, prilagojen potrebam strank
• Optimizacija bilance stanja z zmanjšanjem stanja poslovnih terjatev
• Višji delež lastniškega kapitala
• Boljša bonitetna ocena bank

Neverjetno, vendar je res: varnost plačila in povečana likvidnost preko quickpaida je za dobavitelje popolnoma brezplačna. Ni nobenih provizij ali drugih stroškov.

Samo vaš kupec plača provizijo za financiranje prejetih računov od vas.

Če vam je všeč hitri priliv gotovine in izboljšana varnost poslovanja, nas kontaktirajte na mail@quickpaid.com ali nas pokličite na +49 611-977-10 154, kjer vam bomo lahko v angleščini ali nemščini podali naše informacije. Seveda so za vprašanja dosegljivi tudi naši sodelavci v A.B.S. Factoring d.o.o., Ljubljana, na info@abs-factoring.si ali telefonski številki +386/ 1 2306-480.

Imamo posebne programe za dobavitelje, ki želijo quickpaid uporabiti kot prodajni instrument in s tem povečati prodajo. S quickpaidom lahko svojim kupcem ponudite tudi prilagojeno in nezapleteno financiranje brez dolgotrajnih postopkov odobritve. Izkoristite to dodano vrednost brezplačno!