Inköpsfinansiering med quickpaid.
Erbjud dina kunder flexibel finansiering - helt kostnadsfritt för dig

Vanliga frågor

quickpaid möjliggör för din kund att finansiera sin leverantörsfaktura. För att A.B.S. Global Factoring AG ska kunna finansiera fordran måste den överlåtas till A.B.S. Global Factoring AG. Allt du behöver göra är att signera dokumentet som skickas till din e-postadress. 

Framtida betalningar från dina kunder kommer automatiskt att betalas ut till dig efter invändningsperioden om 2 dagar.

A.B.S. reglerar din faktura direkt efter att du har godkänt försäljningen av fordran. Överlåtelsen av fordran från dig till A.B.S. blir juridiskt bindande först när du har mottagit betalningen från A.B.S. Skulle betalningen från A.B.S. utebli, innebär det att ingen försäljning eller överlåtelse av fordran har ägt rum.

quickpaid är en produkt från A.B.S. Global Factoring AG, en etablerad och licensierad finansiell tjänsteleverantör, och står under BaFin och Bundesbanks tillsyn.

Det enda du som leverantör behöver göra är att signera och returnera dokumentet “Consent of immediate payment of open invoices” som skickats ut till dig. Vänligen uppmärksamma att detta dokument ska signeras av behörig firmatecknare.

Den första fakturan betalas ut till dig så snart du signerat dokumentet “Consent of immediate payment of open invoices” som skickats ut till dig.

Framtida betalningar från dina kunder kommer automatiskt att betalas ut till dig efter invändningsperioden om 2 dagar.

Fördelarna med quickpaid är många, här är några; 

  1. Snabbare betalning och därmed ökad likviditet
  2. Kontinuerligt och säkert betalningsflöde
  3. Inga utdragna påminnelseprocesser
  4. Ingen risk för utebliven betalning
  5. Försäljningsverktyg för att stärka kund-leverantörsförhållandet
  6. Starkare nyckeltal och soliditet vilket i sin tur höjer ditt kreditbetyg.

När din kund använder finansiering med Quickpaid är det helt kostnadsfritt för dig som leverantör.

Vill du öka din försäljning och samtidigt säkra din likviditet, kontakta oss gärna så tar vi fram en anpassad lösning för just ditt företag.