FAQ

Har du frågor om quickpaid?

Vi har samlat ihop några svar. 

Betala senare för leverantörer 

Allmänna frågor

Vad är Betala senare med quickpaid?

Betala senare är vår Köp nu, betala senare-lösning för B2B-fakturor. Med vår BNPL-lösning kan du erbjuda dina företagskunder flexibiliteten att förlänga betalningsvillkoren upp till 4 månader, samtidigt som du får betalt direkt. Missa aldrig en försäljningsmöjlighet igen.

Vad är fördelarna med Betala senare?

Med Betala senare kan du erbjuda flexibla betalningsalternativ till dina företagskunder, vilket sänker tröskeln för större köp och därmed ökar din försäljning. Med quickpaid säljfinansiering kan du dessutom attrahera nya köpare och öka kundlojaliteten.

Du får hela beloppet för transaktionen direkt, vilket förbättrar ditt kassaflöde och minskar din kreditrisk.

Hur får mina kunder tillgång till flexibla betalningsvillkoren med Betala senare?

Vi skräddarsyr den här lösningen baserat på din kundresa och affärsmodell. Det finns flera alternativ som våra Enterprise-kunder använder, så som granskning av kreditlimit i förväg eller omedelbara kreditkontroller. Lösningen Betala senare beror på dina behov. Hör av dig så sätter vi oss in i din kundresa och anpassar finansieringsalternativet Betala senare enligt era processer.

Hur kommer jag igång med Betala senare?

Ingen utcheckning eller komplexa integrationer behövs. Kontakta vårt team så hjälper vi dig att komma igång. Klicka här för att boka ett samtalsmöte.

Avgifter

Finns det några kostnader förknippade med att erbjuda Betala senare till mina företagskunder?

Att erbjuda Betala senare är helt kostnadsfritt för företaget (leverantören). Vi tar ut en transparent finansieringsavgift av din kund (köpare).

Kan jag (som leverantör) bära kostnader för att tillhandahålla BNPL-gränser till mina företagskunder?

Ja, absolut. Vissa av våra kunder erbjuder sina kunder förlängda betalningsvillkor och tar själva på sig kostnaderna för snabbbetalning.

Hur beräknas avgiften?

Finansieringsavgiften beräknas på ett enkelt och transparent sätt och varierar beroende på vilken förlängning av betalningstiden som väljs – 60, 90 eller 120 dagar.

Onboarding

Vilken valuta accepterar ni fakturor i?

Vi finansierar EUR, USD, GBP, SEK, NOK och CHF. Vi lägger kontinuerligt till nya valutor, så hör gärna av dig om din fakturavaluta inte finns med i listan.

Hur snabbt kommer jag att få betalt när min kund väljer det flexibla betalningsalternativet?

Betalningen sker direkt till dig, vilket säkrar ditt kassaflöde utan avbrott.

Vad händer om min kund är sen med betalningen till quickpaid?

quickpaid hanterar den risk som är förknippad med kundbetalningar. Om en kund missar en betalning sköter vi inkassoprocessen, så att du kan fokusera på försäljning istället för att jaga betalningar.

Hur är det med kreditrisken?

Du får hela transaktionsbeloppet direkt, oavsett om din kund betalar eller inte. quickpaid tar på sig hela kreditrisken.

Hur snabbt kan jag komma igång?

Kom igång direkt, kontakta vårt team 

E-post: sales@quickpaid.com 

Hur säkra är mina uppgifter?

Alla uppgifter behandlas konfidentiellt och omfattas av gällande dataskyddsbestämmelser, som du kan se här. Allt data utbyte är SSL-krypterat.

Köpfinansiering för köpare

Allmänna frågor

Vad är quickpaid?

quickpaid är en lösning för inköpsfinansiering. Med quickpaid behöver du inte oroa dig för kassaflödesbegränsningar på grund av inköp av nya varor eller tjänster.

Använd quickpaid på dina villkor – när du behöver finansiering. Vi betalar din leverantör och du betalar tillbaka till oss inom 60, 90 eller 120 dagar. Detta gör att du kan överbrygga likviditetsflaskhalsarna mellan inköp av lager och betalning från din slutkund.

Hur fungerar quickpaid?

Registrera ditt företag i quickpaid-portalen, fyll i KYC och ansök om en quickpaid-limit. Inom den godkända gränsen kan du omedelbart ladda upp leverantörsfakturan och välja när du vill backa oss tillbaka, 60, 90 eller 120 dagar.

Vi kontaktar din leverantör och erbjuder omedelbar betalning av fakturan/fakturorna. Om din leverantör ger dig en rabatt vid förtida betalning (Skonto) kommer rabatten att vidarebefordras till dig i sin helhet.

Eventuell kassarabatt i samband med en tidig betalning gynnar dig och sänker både dina inköps- och finansieringskostnader. Om du fortfarande har en tillgänglig kreditgräns kan du enkelt och flexibelt ladda upp fler leverantörsfakturor efter behov.

Vilka fakturor kan jag finansiera via quickpaid?

Med quickpaid kan du finansiera alla leverantörsfakturor (B2B) för varor och färdiga tjänster som ditt företag köper som en del av din affärsverksamhet. Tänk på att det måste vara minst 8 dagar kvar till fakturans förfallodag när du laddar upp fakturan. Om fakturans betalningsvillkor är ”betalas omedelbart” kan fakturan laddas upp upp till 7 dagar efter faktureringen.

Vilka fakturor kan jag inte finansiera via quickpaid?

Följande fakturor kan inte finansieras med quickpaid:  

  • Fakturor inom gruppen / koncernen. 
  • Fakturor som redan är förfallna eller har överlåtits till en tredje part (factoring). 
  • Fakturor där den valda återbetalningstiden från fakturadatum överstiger 150 dagar.  
  • Förskottsfakturor, avbetalningsfakturor, proformafakturor, provisions- eller mäklarfakturor. 
  • Fakturor för leverans av vapen, droger, ammunition, djur eller andra varor som kräver ägardokument. Detta gäller alla varor som är föremål för embargo eller andra är med på sanktionslistor enligt Foreign Trade and Payments Act. 

Se ytterligare villkor och krav i våra Allmänna villkor  

Accepterar ni proformafakturor?

Du kan inte finansiera proformafakturor med quickpaid.

Hur får jag en quickpaid-gräns?

När du skapar ditt quickpaid-konto måste du ange företagets nyckeldata och fylla i ett enkelt KYC-formulär för vår bedömning. Denna process är helt kostnadsfri och medför inga förpliktelser./span> 

Vi fastställer din quickpaid-limit baserat på flera faktorer, bland annat kreditbedömning, finansiell utvärdering etc. av ditt företag. 

Vilka är fördelarna med quickpaid?

Med quickpaid kan du frigöra kapital som annars är bundet i lagerinköp och på så sätt bibehålla din tillväxttakt utan att behöva vänta på försäljningsintäkter för att köpa in fler varor. Eventuella rabatter som ges av din leverantör i samband med förtidsbetalning tillfaller dig vilket sänker dina inköps- och finansieringskostnader. Det finns inget enklare sätt att förebygga kassaflödesbrist.

Kan jag ändra betalningsvillkoren i efterhand?

När du väl har valt de förlängda betalningsvillkoren i portalen är det inte möjligt att ändra villkoren i efterhand. För varje ny faktura som du laddar upp i portalen har du däremot möjlighet att individuellt välja det betalningsvillkor som bäst passar dina behov.

Hur meddelas min leverantör om att jag använder quickpaid?

Din leverantör kommer att informeras av oss via e-post om att betalningen av hans faktura omedelbart kommer att övertas av quickpaid.  

Du är alltid välkommen att själv kontakta dina leverantörer och informera dem om den betalningstjänst som quickpaid tillhandahåller – vilken leverantör är inte nöjd med snabb betalning? 

Varför måste leverantören kontaktas?

För att den skickade fakturan ska kunna behandlas och betalas till leverantören måste leverantören samtycka till försäljningen av sin fordran. Ett dokument kommer att skickas till leverantören via e-post och kräver en signatur från en behörig representant. Detta medgivande fungerar som ett juridiskt krav för att fakturaköpet ska kunna slutföras av quickpaid.

Vad är en så kallad ”declaration of assignment”?

Medgivandet till omedelbar betalning kallas för överlåtelseförklaring, vilket är ett avtal som ger leverantören rätt att överlåta sin fordran till tredje man. Du är välkommen att ladda ner ett exempel på en uppdragsdeklaration om du vill dela den med din leverantör i förväg.  

Var kan min leverantör finnas?

Din leverantör kan finnas i vilket land som helst över hela världen. Vi arbetar inte med länder som ingår i sanktionslistorna för Storbritannien, Schweiz, EU, FN och OFAC.

Vilka regioner täcker du med quickpaid?

För närvarande erbjuder vi snabbbetalda produkter i Tyskland, Schweiz, Slovenien, Sverige, Norge och Storbritannien. Vi lägger kontinuerligt till nya länder i Europa, så kontakta oss om du befinner dig i Europa men inte i något av ovanstående länder.

Betalning och prissättning

När betalar quickpaid min faktura?

quickpaid betalar din leverantörsfaktura omgående (samma arbetsdag) efter att leverantören har undertecknat uppdragsavtalet.

När förfaller min återbetalning till betalning?

Du väljer om din betalningstid ska förlängas med ytterligare 60, 90 eller 120 dagar, upp till en maximal total betalningstid på 150 dagar från fakturadatum.

Om du väljer 120 dagar betalar du tillbaka till oss i 3 delbetalningar – 30 % efter 60 dagar, 30 % efter 90 dagar och resterande 40 % efter 120 dagar.

I bästa fall betalar du för dina varor först när du har fått pengar från dina kunder på ditt konto. På så sätt kan du smidigt överbrygga likviditetsglappet mellan inköp och försäljning.

Vad kostar quickpaid?

Det är helt kostnadsfritt att skapa ett konto och erhålla en kreditgräns. Vi tar endast ut en transparent finansieringsavgift för utnyttjad kreditgräns. Aktuell finansieringsperiod visas direkt i portalen när du väljer återbetalningsperiod, 60, 90 eller 120 dagar.

Kostar det något att skapa ett konto?

Det är helt kostnadsfritt att skapa ett konto och få tillgång till en kreditgräns med snabbbetalning.

Hur beräknas min avgift?

Avgiften beräknas på ett enkelt och överskådligt sätt och varierar beroende på vald betalningstid – 60, 90 eller 120 dagar.

Vem har rätt till kontantrabatter som genereras av quickpaid?

Om fakturan innehåller villkor för kontantrabatt är det till din fördel eftersom det minskar både inköps- och finansieringskostnaderna. Ta tillfället i akt att förbättra dina möjligheter till kontantrabatt – det finns ingen mer kostnadseffektiv finansieringsform.

Finns det någon minimiavgift?

Ja, det finns en minimiavgift på 25,00 euro för varje leverantörsfaktura under 800,00 euro, som är utformad för att täcka de grundläggande kostnaderna för att behandla och hantera transaktionen.

Onboarding

Hur skapar jag ett konto?

Att skapa ett konto tar bara några minuter och kan göras online när som helst. Om du behöver hjälp, vänligen kontakta oss på mail@quickpaid.com.

Vilken typ av information behöver jag dela med mig av?

När du öppnar ditt quickpaid-konto måste du dela med dig av företagets finansiella information och fylla i ett enkelt KYC-formulär för vår bedömning.

Vilken typ av företag kan använda quickpaid?

quickpaid är en bekväm tjänst för leverantörsfakturor (B2B) och kan användas av företag, enskilda näringsidkare och frilansare.

Hur snabbt kan jag komma igång?

Skapa ditt företagskonto idag och komma igång inom 24 timmarna. Vårt team finns här för att hjälpa dig, vänligen kontakta oss på mail@quickpaid.com.

Hur säkra är mina uppgifter?
  • Alla uppgifter behandlas konfidentiellt och omfattas av gällande dataskyddsbestämmelser, som du kan se här. Allt datautbyte är SSL-krypterat 
  • Gquickpaid delar endast uppgifter med försäkringsbolaget och andra tjänsteleverantörer som en del av vår kreditbeslutsprocess, men endast efter att du har gett oss tillåtelse att göra det.