quickpaid Cenik

  1. Splošno

Poznejše provizije, obresti in omejitve financiranja so predmet drugega dogovora med A.B.S. in stranko. Ta mora biti izrecen in ga je mogoče skleniti tudi za posamezne terjatve.

Vsi navedeni zneski so brez DDV.

 

  1. Splošne obresti in provizije

A.B.S. zaračuna stranki letni znesek v višini 0,00 EUR za vsako začeto leto od sklenitve pogodbe, ne glede na dejanske prevzeme terjatev

 

  1. Obresti in provizije za vsak prevzem terjatve

Za prevzem terjatve zaračuna A.B.S. obresti in/ali provizijo v skladu z dogovorom o ceni za obdobja financiranja 60, 90 ali 120 dni v ponudbi za prevzem terjatve. Dogovor o ceni se sklene ob določitvi termina plačila na portalu quickpaid. V vsakem primeru pa velja
najnižja cena za vsak prevzem terjatve 25,00 EUR.

Obdobje financiranja 120 dni vključuje dogovor o odplačilu kupca v obrokih in sicer 30% po 60 dneh, nadaljnjih 30% po 90 dneh in preostalih 40% po 120 dneh.

Če je ob prevzemu terjatve s strani A.B.S. mogoče pridobiti popust, se ta odšteje od zneska računa, ki je predmet financiranja.

Za prekoračitev plačilnega roka s strani stranke zaračuna A.B.S. obresti v višini
1,50% na mesec od prvega dne prekoračitve zapadlosti zneska.

 

  1. Omejitve financiranja

A.B.S. hkrati financira le terjatve do najvišjih zneskov, ki jih za vsako posamezno terjatev dobavitelja in stranke določi A.B.S., in to sporoči stranki.

 

  1. Druge provizije in stroški

Družba A.B.S. vse bančne stroške tretjih oseb in druge stroške prenese na stranko.
Stranka mora zagotoviti, da je bila direktna obremenitev SEPA med podjetji pravilno deponirana pri njeni banki. V primeru, da je direktna obremenitev vrnjena, se stranki zaračuna 50,00 EUR.