quickpaid FAQ

Splošna vprašanja o QP

quickpaid je inovativna spletna platforma za financiranje nakupa blaga za mala in srednje velika podjetja.
Tudi obrtniki, samozaposleni, trgovci na drobno in samostojni podjetniki lahko uporabljajo quickpaid.
S quickpaidom si zagotovite hitro likvidnost za nakup svojega blaga ali storitve. To vam omogoča premostitev potencialnih ozkih grl likvidnosti in čakalnih dob med nakupom in plačilom s strani končnega kupca. S takojšnjim plačilom dobaviteljev lahko tudi zagotovite popuste, bonuse in rabate pri dobaviteljih in tako prihranite veliko denarja. Preprosto quickpaid vam omogoča svobodo pri nakupu blaga in storitev, kadarkoli vam to najbolj ustreza, ko se vam ponudi donosna priložnost ali kadar to preprosto potrebujete.

Svoje podjetje registrirajte na portalu quickpaid podjetja A.B.S.Global Factoring AG in se identificirajte.
A.B.S. Global Factoring nato preveri vašo boniteto/kreditno sposobnost in vam nato ponudi ustrezen okvir financiranja. Znotraj tega okvirja/limita financiranja lahko svoje nakupe blaga nemudoma financirate s pomočjo quickpaida.
Kupite potrebno blago ali materiale, ki jih potrebujete, ko ste za kupljeno blago prejeli račune, preverite ali so popolni in pravilni. Če je račun pravilen, ga naložite račun na portal quickpaid. Pdf ali fotografija je dovolj. (Možne so tudi druge pogoste oblike računov).
V naslednjem koraku bo A.B.S. Global Factoring AG stopil v stik z vašim dobaviteljem in mu ponudi takojšnje plačilo računa. Potem, ko dobavitelj da soglasje za takojšnje plačilo neplačanih računov, bo znesek računa takoj nakazan dobavitelju. Tako A.B.S.Global Factoring AG prevzame celotno administracijo in vaše posredovanje ni več potrebno. Seveda, če imate osebni stik s svojim dobaviteljem, mu lahko sporočite, da ste se odločili za plačilo preko quickpaid in ga opozorite, da bo moral pri prvi fakturi podpisati Dogovor o takojšnjem plačilu, s tem lahko še dodatno pospešite postopek obdelave. Prosimo, uporabite tudi našo brošuro za, v kateri so razložene prednosti plačila s preko quickpaid za dobavitelje.
Če račun vsebuje klavzulo o popustu za predčasno plačilo, ste seveda upravičeni do tega popusta in si tako tudi zmanjšate stroške financiranja.
Vaš datum plačila do A.B.S. Global Factoring AG določite sami in tako lahko dobro in dolgoročno načrtujete svojo likvidnost. Glede na kapitalske zahteve lahko poleg datuma plačila računa izbirate tudi plačilno obdobje in sicer med 60, 90 ali 120 dni do največ 150 dni. Za 120-dnevno različico je odplačilo plačljivo v treh obrokih – 30% po 60 dneh, 30% po 90 dneh in preostalih 40% po 120 dneh. Tako lahko premostite čas, ki ga vaše stranke potrebujejo za plačilo računov.
V okviru prostega limita financiranja lahko naložite naslednje račune do dobaviteljev, ne da bi potrebovali odobritev.

quickpaid se uporablja pri:

• obvladovanju sezonskih nihanj

• za financiranju posameznih projektov

• sprejemanju velikih naročil brez predplačila

• če obstoječe kreditne linije ne zadostujejo za povečanje obsega nabave ali pa jih je mogoče bolje uporabiti drugje,

• za premostitev likvidnostnih ozkih grl, zlasti v fazah rasti.

Na kratko: s quickpaidom imate likvidnost ob pravem času – kadar koli vaša likvidnost ne zadostuje za občasni ali večkratni nakup blaga!

Stranka ima pri financiranju nakupa blaga preko quickpaida naslednje prednosti:

 • Preprosta digitalna obdelava
 • Hitra in prilagodljiva likvidnost
 • Velika prilagodljivost – možna tudi za posamezne račune, brez obveznosti dodatnega preverjanja
 • 100-odstotna stopnja financiranja
 • Doseganje boljših nabavnih pogojev z uveljavljanjem popustov, bonusov in rabatov
 • Krepitev dobaviteljevega odnosa s takojšnjim plačilom vaših obveznosti
 • Neodvisnost od plačilnega vedenja vaših končnih strank/kupcev
 • Razbremenitev vaše bančne linije
 • Zavarovanja ali garancije niso potrebna
 • Prosto izbrani pogoji plačila za odplačilo med 60 in 120 dni dodatno od datuma plačila dobavitelju

Prednosti za dobavitelja, ki prejmejo svoje plačilo preko quickpaid:

 • Hitro 100% plačilo izdanega računa, s čimer se poveča njegova likvidnost
 • Neprekinjen, varen denarni tok prek specializiranega finančnika A.B.S. Global Factoring AG
 • Enostavno upravljanje računa, naloženega na QP
 • Ničelno tveganje za neplačilo
 • Olajšanje postopka izterjave/opominjanja
 • Prodajni instrument za krepitev odnosa med kupci in dobavitelji
 • Razširitev ponudbe izdelkov s prilagojenimi komponentami financiranja za kupca
 • Optimizacija bilance stanja z zmanjšanjem terjatev
 • Višji koeficient lastniškega kapitala
 • Boljša ocena bank

Vse te prednosti so za dobavitelja popolnoma brezplačne in zanje ni treba plačati nobenih stroškov.

Za vsako podjetje, ki išče nezapleteno finančno rešitev za nakup blaga. Koristi od financiranja preko quickpaida imajo predvsem mala in srednje velika podjetja, samostojni podjetniki, trgovci na drobno in samozaposleni.

Do zdaj sta na nemškem trgu obstajala dva različna koncepta financiranja: Finetrading in klasični dobaviteljski faktoring. Zdaj je s quickpaidom na voljo nov, še ugodnejši finančni izdelek za financiranje nakupa, ki se jasno razlikuje od drugih dveh konceptov in je veliko lažje izvedljiv za mala in srednje velika podjetja, saj deluje brez zapletenih pogodbenih razmerij, dolgih pogodbenih zavez in brez obveznosti oddajanja ponudb.

quickpaid združuje prednosti teh instrumentov v nov koncept financiranja, ki optimalno ustreza potrebam malih in srednje velikih podjetij, pa tudi trgovcev na drobno in samostojnih podjetnikov. V tej kombinaciji – fleksibilno, hitro uveljavljeno financiranje nakupa brez zamudnih in zapletenih pogodb, zlasti z dobaviteljem – je izdelek nov in edinstven na nemškem finančnem trgu , ki ga je mogoče popolnoma digitalno upravljati – tudi ob sobotah ob 22. uri na kavču!

quickpaid je izdelek podjetja A.B.S. Global Factoring AG. Podjetje je ustanovljeno in licencirano za finančne storitve, in je stalno pod nadzorom BaFin ( nemški vladni finančni regulator )  in Bundesbak (nemška narodna banka), insolventost ali stečaj podjetja je tako malo verjetna.

Tudi če bi podjetje A.B.S. Global Factoring AG postalo insolventno, to ne bi vplivalo na vas kot quickpaid stranko, saj daljši plačilni rok, ki ste ga pridobili, ostaja v veljavi tudi v primeru insolventnosti. Kar bi tudi zavezovalo stečajnega upravitelja. Preteklih zahtevkov ali zahtevkov tretjih oseb – niti prvotnega tožnika- do vas ne more biti, saj posel s podaljševanjem plačilnega roka velja tudi v primeru insolventnosti.

Tudi na vaše dobavitelje potencialna involventnost podjetja  A.B.S. Global Factoring AG nima vpliva, ker

• A.B.S. vaš račun (i) plača takoj po tem, ko ste dali soglasje za prodajo terjatev.  Poleg tega odstop terjatve A.B.S. – u postane pravno veljaven šele, ko dobite denar. Torej, če ne prejmete plačila od A.B.S. odkup terjatve in prenos lastništva ni veljaven.

• plačilo, izvedeno v skladu s stečajnim zakonikom, je tako imenovana “gotovinska transakcija”. Zato tega plačila ni mogoče več izpodbijati za nazaj – niti stečajni upravitelj zaradi insolventnosti. Namesto tega imate za plačilo nekaj enakovrednega – terjatev do vašega dolžnika.

Velika večina dobaviteljev je zelo zadovoljna s quickpaidom, saj dobijo svoje račune plačane predčasno. Z vidika dobavitelja ima uporaba quickpaid le prednosti: takojšnji prejem plačila in zaščita plačila z ničelnimi stroški. Kar so dobri argumenti za strinjanje za prejem plačila preko quickpaida.

Nekateri dobavitelji celo ponujajo ugodnejše plačilne pogoje za predčasno plačilo računov preko quickpaid in tako lahko odobrijo višje popuste za predčasno plačilo.

V zelo redkih primerih se zgodi, da se dobavitelj ne bi odzval na naše obvestilo o plačilu računa preko quickpaid. Izkušnje kažejo, da je za neodzivnost dobavitelja kriva nepoznavanje quickpaid ali pa strahu glede prenosa lastništva terjatve. Transakcija je za vašega dobavitelja popolnoma varna in brezplačna. V teh primerih je vaša pomoč lahko ključnega pomena!

Za pridobitev odobritve vašega dobavitelja je so na voljo 4 dnevi. Če po dveh dneh vaš dobavitelj ne odgovori, bo prejel ponovno sporočilo, v katerem se ga spomni na dogovor. V teh primerih bi bilo zelo koristno, če svojega dobavitelja obvestite o takojšnjem plačilu njegovega blaga preko quickpaid in mu pojasnite prednosti. Saj najbolje poznate svoje dobaviteljske partnerje in kateri dobavitelj ne bi bil vesel hitrega plačila računov?

Garantiramo za spodaj navedena dejstva:

 • Vaš dobavitelj bo takoj po odobritvi prejel neporavnani znesek računa.
 • Takojšnje plačilo je za vašega dobavitelja popolnoma brezplačno.
 • Odstop terjatev se zaključi šele po prejemu našega plačila na račun vašega dobavitelja. Vaš dobavitelj zato ne tvega.

• quickpaid ali A.B.S. Global Factoring AG proti vašemu dobavitelju nima nobenih zahtevkov.

Vprašanja o registraciji

Registracija traja le nekaj minut in jo lahko kadar koli enostavno opravite prek spleta.

 1. Vnesite ime svojega podjetja ali ga izberite s seznama predlogov. Če svojega podjetja ne najdete, nam pišite na mail@quickpaid.com ali nas pokličite na 0611-97710-154
 2. Vnesite ime, e-poštni naslov in geslo.
 3. Nadaljnji postopek registracije je odvisen od vašega pooblastila za podpisovanje v podjetju in bo razložen v naslednji točki.
 4. Po registraciji sledita koraka “Identifikacija” in »Izdaja pooblastila za neposredno bremenitev – SEPA Mandat po B2B shemi« in že lahko naložite prvi račun za financiranje.

quickpaid je storitev v B2B sektorju. Zato se lahko registrirajo vsa podjetja, obrtna podjetja, samozaposleni in samostojni podjetniki.

Registracija poteka na različne načine, odvisno od načina zastopanja oseb, pooblaščenih za zastopanje podjetja ali dodeljenih pooblastil pooblaščenih podpisnikov. V quickpaid je mogoče registrirati samo eno podjetje istega zastopnika ali lastnika podjetja.

 1. Uporabnik quickpaid je edini zastopnik podjetja.
 • Nato potrdite potrditveno polje »Sem samostojna odgovorna oseba«
 • Poslali vam bomo e-poštno sporočilo, ki bo potrdilo vaš e-poštni naslov.
 • Identificirate se po IDnow / e-Sign ali metodi PostIdent
 • Prejeli boste e-poštno sporočilo s pogodbo quickpaid
 1. Uporabnik quickpaid ima skupne pravice zastopanja
 • NE Potrdite potrditveno polje »Sem samostojna odgovorna oseba«
 • Preusmerjeni boste na stran, kjer lahko prenesete pogodbo quickpaid in navodila za uporabnika.
 • Zakoniti zastopnik (-i) podjetja podpiše pogodbo, priloži barvne kopije osebne izkaznice in dokumente pošlje A.B.S. Global Factoring AG po pošti ali faksu.

 

 1. Uporabnik quickpaid ni pooblaščen za zastopanje registriranega podjetja
 • NE Potrdite potrditveno polje »Sem samostojna odgovorna oseba«
 • Preusmerjeni boste na stran, kjer lahko prenesete pogodbo quickpaid in navodila za uporabnika.
 • Zakoniti zastopnik podjetja mora po mailu tudi poslati pooblastilo za osebo, ki je prijavljena v portal

Pooblaščene osebe so osebe, ki lahko v podjetju dajo pravno zavezujoč podpis in tako tudi zakonito sklepajo pogodbe. Pravica zastopanja je odvisna od pravne oblike zadevne družbe in je zato ni mogoče opisati na splošno. Prosimo, obvestite nas, če ste pooblaščeni za prijavo svojega podjetja na quickpaid. Za registracijo na portalu quickpaid imamo predvidenih več možnosti pri izbiri tipa uporavnika quickpaida –  v primeru “da” in “ne” ali “ne sam” –(glej vprašanje: kdo se lahko prijavi?).

Upoštevajte, da je na enega zakonitega zastopnika mogoče prijaviti le eno podjetje v portal quickpaid.

 

Zakon o pranju denarja zahteva preverjanje identitete uporabnikov platforme. V ta namen vam nudimo postopek PostIdent, s katerim se lahko od doma popolnoma digitalno identificirate. Za postopek potrebujete spletno kamero ali mobilni telefon s funkcijo videotelefonije ter osebno izkaznico.

Dodatne nasvete in pomoč pri postopku identifikacije najdete tukaj:

Do PostIdent

quickpaid pogodba se sklene za nedoločen čas. Pogodba se lahko odpove z odpovednim rokom 3 mesece do konca meseca.

Vprašanja o postopku

Nalaganje računov je zelo enostavno, to naredimo preko računalnika, tablice ali mobilnega telefona, enostavno izberemo dokument in ga preko »drag and drop/povleci in spusti« dodamo v portal, ali pa račun naložimo s klikom na ikono za nalaganje.  Prepričajte se, da je dokument usmerjen pokonci. Oblika datoteke računa je lahko PDF, GIF, PNG, JPEG, TIFF ali fotografija. Če je račun sestavljen iz večih strani, jih je treba združiti v en dokument, ki ga nato naložite na portal. Vaš naložen račun bo prebran neposredno v digitalni obliki in prikazan na portalu, tako da boste lahko takoj preverili podatke računa in ročno uredili morebitne napake pri branju.

• Račun mora biti fakturiran v EUR, CHF, USD

• sedež dobavitelja mora biti v EU, Švici, Veliki Britaniji ali na Norveškem, Kitajska, Južna Koreja, Vietnam, Indonezija, Singapur, Indija, Avstralija, Nova Zelandija, ZDA ali Kanada

 

• račun mora vsebovati vse ustrezne računovodske kriterije, kot so: polno ime, naslov in davčno številko izdajatelja računa, polno ime, naslov in davčno številko prejemnika računa, številka računa, datum izdaje računa, datum zapadlosti računa, datum opravljene storitve navedene na računu, vrsta storitve/blaga, znesek računa

• storitev navedena na računa mora biti v celoti opravljena oziroma blago mora biti prevzeto

• Že zapadli računi ne morejo biti plačani preko quickpaid

• Račun mora biti na portal naložen vsaj 8   dni pred zapadlostjo računa. Če je rok plačila računa “plačljiv takoj”, ga je mogoče naložiti do 7 dni po izdaji računa.

• Račun še ni bil plačan ali delno plačan.

• Bruto znesek računov lahko v celoti zasede limit financiranja.

• račun ne sme biti del faktoringa.

• Financirajo se lahko samo računi trgovcem (B2B).

• preko quickpaida ne morejo biti plačani računi povezanih družb.

Vse informacije o zahtevah na računu najdete tudi v splošnih pogojih v oddelku 4.

 

Vse informacije o zahtevah na računu najdete v splošnih pogojih quickpaida v oddelku 4.

Da bi se izognili pogostim nesporazumom glede računov, ki jih ne moremo financirati, je spodaj navedenih nekaj primerov:

 • Računi, ki izhajajo iz poslovnih odnosov povezanih ali drugače povezanih podjetij.

Če ima vaš dobavitelj delež v vašem podjetju, je povezan z vami ali je v kakšnem drugem osebnem odnosu z vami ali vašim zaposlenim, takega računa ne moremo plačati preko quickpaid.

 • Računi, ki so bili pozneje spremenjeni.

Če je račun quickpaid zavrnil, ker je recimo že zapadel, takega računa ne morete znova predložiti z drugim rokom plačila. V takem primeru raje naložite kakšen drug račun dobavitelja.

 • Računi za dobavo orožja, mamil, streliva, živali, živih osebkov ali katerega koli drugega predmeta, za katero so potrebni dokumenti o lastnini.

Plačilo takega blaga je preko quickpaid izključeno. To velja tudi za vse blago, ki jih zadeva Zakon o zunanji trgovini v zvezi z embargi ali drugimi sankcijami.

Upoštevajte, da lahko večkratna kršitev pogodbeno dogovorjenih zahtev za račun povzroči ukinitev limita financiranja.

Oblika datoteke z računom je lahko PDF, GIF, PNG, JPEG, TIFF ali fotografija. Če je račun sestavljen iz več strani, jih je treba združiti v en dokument. Račun bo prebran neposredno v digitalni obliki in prikazan na portalu, tako da boste lahko takoj preverili podatke računa in ročno uredili morebitne napake pri branju.

Seveda je to mogoče, vendar le okviru limita financiranja. Račune na portal naložite posamezno. Portal quickpaid nato račune, ki izvirajo od istega dobavitelja, združi skupaj. Tako vaš dobavitelj prejme samo eno obvestilo o poravnavi obveznosti, ter tako le z enim podpisom potrdi finaniciranje preko quickpaid. Za naložene račune, od istega dobavitelja, boste tako prejeli skupni račun, ločen glede na izbrani plačilni rok.

 

 

Po uspešni registraciji se lahko račun za dobavitelja naložite na portal quickpaid. Nato za ta račun izberete želeno podaljšanje plačilnega roka. Med tem postopkom se vam prikaže ponudba za vsako od možnih možnosti podaljšanja plačilnega roka , vključno s provizijo za posamezno podaljšanje plačilnega roka. S klikom na gumb “Izberi” sprejmete to ponudbo in začelo se bo financiranje nakupa vašega računa preko quickpaid.

Ko na portal naložite račun vašega dobavitelja, lahko takoj vnesete kontaktne podatke pristojne osebe pri vašem dobavitelju. Navedena kontaktna oseba, bo prejela elektronsko pošto z »Dogovorom o takojšnjem plačilu faktur«, ta dokument mora biti podpisan s strani zakonitega zastopnika pri dobavitelju, in se podpisuje le pred prvim plačilom  Ob vsakem naslednjem računu, naloženem na portal quickpaid, pa dobavitelj prejme le »Informacijo o takojšnjem plačilu odprtih faktur«, na kateri so navedeni računi, ki bodo po 2 dnevnem roku za reklamacijo, plačani preko quickpaid. Vabljeni ste tudi, da se sami obrnete na dobavitelje in jim svetujete plačilo njihovih računov s quickpaid – kateri dobavitelj ni zadovoljen s hitrim plačilom?

 

Da bi lahko predložen račun financiral in pozneje plačal dobavitelju, mora dobavitelj prodati svojo terjatev podjetju A.B.S. Global Factoring AG. V ta namen mu bo poslan ustrezen dokument po elektronski pošti, ki ga podpiše zakoniti zastopnik dobavitelja in ga pošlje podjetju A.B.S. Global Factoring AG nazaj. Prenos lastništva terjatve na A.B.S. Global Factoring AG je zakonska zahteva za financiranje nakupov s pomočjo quickpaid-a.

Soglasje za takojšnje plačilo je tako imenovana izjava o odstopu terjatev in s tem pogodba, s katero lahko dobavitelj svojo terjatev prenese na tretjo osebo. Tako je novi upnik – A.B.S. Global Factoring AG – namesto prejšnjega upnika – dobavitelja. To je zakonodajalec opredelil v § 398 ff. BGB. Po uspešnem dogovoru o prenosu terjatev , do katerega pride s podpisom izjave o prenosu lastništva terjatve  s strani dobavitelja, je ponudnik quickpaid A.B.S. Global Factoring AG lastnik terjatve  in jo lahko uveljavlja proti dolžniku – vam kot stranki quickpaid. Dolžnik plača račun, ki je bil plačan preko quickpaida na račun A.B.S. Global Factoring AG.

 

To je preprosto – quickpaid portal je jasno strukturiran in vedno prikaže trenutno stanje predloženih računov. Spremembe limita financiranja, plačila dobaviteljem, stanje neposrednih bremenitev in vse ustrezne informacije o vaših računih dobaviteljev so ves čas popolnoma pregledne.

Vprašanja glede provizij?

Registracija je popolnoma brezplačna. Prijavite se lahko kadar koli brez obveznosti, tudi če storitve ne želite takoj uporabiti. Šele po registraciji boste prejeli vaš individualni limit financiranja. Zato se registracija vedno splača. Če storitve ne boste uporabljali, ne boste imeli nobenih stroškov in obveznosti.

Stroški nastanejo samo, če na portal naložite račune, ki jih naknadno financiramo mi. Samo če račun plačamo vašemu dobavitelju, vam bomo zaračunali provizijo , ki bo prikazana ob naložitvi računa. Drugih stroškov pri tem ni.

Provizija za storitev quickpaid se izračuna enostavno in pregledno. Odvisna je od plačilnega roka, izbranega za odplačilo – krajši je rok plačila, cenejša bo provizija, saj je obdobje financiranja krajše.

Po nalaganju računa izberite želeno podaljšanje plačilnega roka. Prikaže se vam ustrezna provizija za financiranje, ki jo potrdite s klikom na gumb »Izberi«.

Če vam je, vaš dobavitelj, za predčasno plačilo, ponudil popust, to pri nalaganju označite in plačilo se bo izvedlo po znižanem znesku, vam pa ostane dohodek od tega popusta, prav tako pa si tako znižate tudi provizijo za financiranje. Zato je nujno, da izkoristite potenciale popustov, za predčasno plačilo – saj na trgu ni cenejše oblike financiranja.

Če želite določiti neto provizije za predčasno plačilo, odštejte popust od provizije za financiranje.

Še opomba: financiranje vsakega dobaviteljevega računa je določeno z minimalno provizijo 25,00 EUR, ki se računa, če je znesek naložene fakture manjši od 800,00 EUR.

Doslej ste  račun dobavitelja knjižili na konto dobavitelja »Dobavitelj XY«. Če ta račun naložite na portal quickpaid, bo A.B.S. Global Factoring, ta račun plačal vašemu dobavitelju. Takrat od nas prejmete obvestilo, na katerem bo naveden vaš izbran podaljšan rok plačila.

Po prejemu obvestila, lahko konto dobavitelja, za znesek plačila naloženega računa, razknjižite in svojo obveznost naknjižite na A.B.S.Global Factoring AG.

Morebitni popust, ki ste ga od dobavitelja prejeli za predčasno plačilo, pa lahko knjižite na prihodkovni konto.

Provizija za storitev quickpaid, se zaračuna kot odhodek.

Če imate račune, za katere lahko v primeru predčasnega plačila izkoristite popust, ste (kot stranka quickpaid) upravičeni do tega prihodka in tako tudi neposredno zmanjšate stroške financiranja.

About payment of the supplier invoice

quickpaid plača vaš račun dobavitelju takoj (isti delovni dan), potem, ko podpiše »Dogovor o takojšnjem plačilu« in s tem račun prenese na A.B.S. Global Factoring AG. To mora dobavitelj storiti, zaradi določb zakona o (preprečevanju) pranju denarja, saj morajo biti račun plačani dobavitelju, odstopljeni A.B.S. Global Factoring AG.

Torej od dobavitelja je odvisno, kako hitro dobi svoj denar. Seveda se lahko tudi sami obrnete na dobavitelja in s tem pospešite procese do plačila.

Z uporabo quickpaida lahko izberete, da se vaš plačilni rok podaljša za dodatnih 60, 90 ali 120 dni, do največ skupnega trajanja 150 dni od datuma računa. Če izberete plačilni rok 120 dni je odplačilo plačljivo v treh obrokih – 30% po 60 dneh, 30% po 90 dneh in preostalih 40% po 120 dneh. To ustvarja finančno svobodo. V idealnem primeru plačate svoje blago le, če ste že prejeli plačila svojih kupcev. Tako se lahko likvidnostni razmik med plačilom končnega kupca in vašim plačilom za blago ali uporabo storitve optimalno razporedi.

Ko na portal naložite račun vašega dobavitelja, ta račun takoj poravnamo in od nas pa prejmete nov račun s plačilnim rokom ki ste ga sami izbrali. Vaše plačilo je se izvede preko pooblastila oziroma SEPA Mandata ( po B2B shemi)  za direktno bremenitev vašega računa, ki ga med postopkom registracije naložite na portal.

Ob registraciji preprosto prenesite pooblastilo za izbrano banko, ki ga natisnete v dveh izvodih. En podpisan izvod pošljete na vašo banko, drug izvod pa nam.

Dva tedna pred iztekom roka za plačilo boste prejeli opomnik, da bo vaše plačilo zapadlo v dveh tednih in da bo plačano preko Sepa mandata.

Če do tega datuma enega izvoda Sepa mandata niste poslali svoji banki, plačila ni mogoče izvesti pravočasno. Če v 14 dneh ne prejmemo plačila (2.opomnik), si pridržujemo pravico, da vaš quickpaid račun deaktiviramo za nadaljnje transakcije.

Pooblastilo za direktno bremenitev SEPA B2B je namenjeno plačilnim transakcijam med podjetji (B2B), torej izključno poslovnimi ali pravnimi strankami. Prejemnika plačila se pooblasti, da bremeni transakcijski račun za dolgovani znesek. Poleg tega je banka plačnika pooblaščena za unovčenje.

Za uporabo pooblastila SEPA za direktno bremenitvijo dolžnik izpolni obrazec, ki vsebuje navodilo za banko, da izvede direktno bremenitev. Plačnik izjavi, da ni potrošnik, in se odpove zahtevku za povračilo po unovčenju. Pripravljen mandat za direktno bremenitev SEPA B2B za tiskanje najdete na portalu quickpaid.

Izdaja naloga za direktno bremenitev SEPA B2B je zelo enostavna. Ob registraciji preprosto prenesite pooblastilo za izbrano banko, ki ga natisnete v dveh izvodih. En podpisan izvod pošljete na vašo banko, drug izvod pa nam.

Dva tedna pred iztekom roka za plačilo boste prejeli opomnik, da bo vaše plačilo zapadlo v dveh tednih in da bo plačano preko Sepa mandata.

Če do tega datuma enega izvoda Sepa mandata niste poslali svoji banki, plačila ni mogoče izvesti pravočasno Če v 14 dneh ne prejmemo plačila (2.opomnik), si pridržujemo pravico, da vaš quickpaid račun deaktiviramo za nadaljnje transakcije.

Da, s podaljšanjem plačila za 120 dni odplačilo zapade v 3 priročne obroke. To finančno obdobje financiranja  obdobje vključuje dogovor o odplačilu kupca v obrokih  v višini 30% po 60 dneh, 30% po 90 dneh in preostalih 40% po 120 dneh. Če se odločite za plačilni rok 60 ali 90 dni, lahko del računa plačate vnaprej v svojih obrokih – vendar pa vam tega ni treba.
Ne, to žal ni mogoče. Toda pri vsakem računu, ki ga naložite na quickpaid, lahko izberete plačilni rok, ki je za vas najprimernejši.

Vprašanja o limitu financiranja?

Limit financiranja je odvisen od kreditne sposobnosti vašega podjetja in po zaključeni registraciji prikazen na quickpaid portalu. Račune za vaše dobavitelje lahko na portal nalagate le do višine limita financiranja.

Limit financiranja je odvisen od kreditne sposobnosti vašega podjetja in ga lahko porabite za enega ali več računov do vaših dobaviteljev. Takoj, ko boste plačali posamezne zapadle račune, se limit financiranja sprosti Točna plačila in pogosta uporaba storitve quickpaid lahko pripomorejo pri povišanju limita financiranja.

Če navedeni limit financiranja ne ustreza vašim potrebam, nas kontaktirajte na mail@quickpaid.com ali nas pokličite na 0611-97710-154.

Ostalo

Vsi podatki se obravnavajo zaupno v skladu z veljavnimi predpisi o varstvu podatkov, ki si jih lahko ogledate tukaj. Vsa izmenjava podatkov je šifrirana s SSL

Pogodba sklenjena za uporabo storitev quickpaid traja za nedoločen čas. Pisno jo lahko prekličete s 3-mesečnim odpovednim rokom do konca meseca. Vaš račun za storitev quickpaid se po prenehanju izbriše. Nalaganje nadaljnjih računov potem ni več mogoče.

Odpoved ne vpliva na vse račune, ki so že bili naloženi in financirani in bodo še naprej obdelani v skladu s pogodbo.

Za nadaljnja vprašanja nas kontaktirajte na

slovenia@quickpaid.com

Veselimo se vašega povpraševanja!