quickpaid FAQ

Allmänna frågor

Quickpaid är en innovativ onlineplattform för finansiering av varuinköp för små och medelstora företag.

Med quickpaid kan du snabbt säkra likviditet för inköp av varor eller tjänster. Detta ger dig möjlighet att hantera potentiella likviditetsutmaningar och väntetider som uppstår mellan inköpstidpunkten och betalningen från din slutkund. Genom direkt betalning till leverantörer säkrar du också kontantrabatter, bonusar och rabatter, vilket leder till betydande besparingar. 

quickpaid är en produkt från A.B.S. Global Factoring AG, en etablerad och licensierad finansiell tjänsteleverantör, och står under BaFin och Bundesbanks tillsyn.

Efter att du skapat ett konto, ansök och fått en kreditlimit av quickpaid kan du ladda upp leverantörsfakturan direkt i portalen. Vi kontaktar din leverantör och erbjuder omedelbar betalning av fakturan. Hela administrationen sköts av oss. Eventuella kassarabatter tillfaller dig och kommer att minska dina finansieringskostnader.

Du väljer själv återbetalningsperiod om 60, 90 eller 120 dagar utöver fakturans betalningsvillkor, upp till maximalt 150 dagar totalt. Vid valet av 120-dagar, är återbetalningen fördelad på 3 avbetalningar – 30% efter 60 dagar, 30% efter 90 dagar och återstående 40% efter 120 dagar.

I bästa fall kan du överbrygga den tid dina kunder behöver för att betala dina fakturor.

Om du fortfarande har tillgänglig kreditlimit kan du enkelt och flexibelt ladda upp fler leverantörsfakturor efter behov.

Du kan använda quickpaid används för att:

 • Hantera perioder med hög efterfrågan under säsongstoppar.
 • Acceptera stora ordrar utan förskottsbetalning.
 • När befintliga kreditlinjer inte räcker till för ökande inköpsvolymer eller kan användas mer effektivt på annat sätt.
 • Överbrygga likviditetsbrister, särskilt under tillväxtfasen.

Med quickpaid har du alltid har tillgång till likviditet just när du behöver det – oavsett om det är för enstaka eller återkommande inköpsbehov.

Kunder som använder quickpaid för att finansiera sina varuinköp drar nytta av följande fördelar:

 • Enkel digital hantering.
 • Tillgång till snabb och flexibel likviditet
 • Bättre inköpsvillkor genom utnyttjande av rabatter och bonusar.
 • Förbättrade leverantörsrelationen genom snabbare betalning.
 • Oberoende av slutkundens betalningsbeteende.
 • Inga säkerheter eller garantier krävs.
 • Flexibla återbetalningsvillkor, med möjlighet till 120 extra dagar.

Även leverantörer till quickpaid-kunder gynnas av finansiering med quickpaid:

 • Omedelbar betalning av 100% av fakturan, vilket ger ökad likviditet.
 • Kontinuerligt och säkert betalningsflöde.
 • Enkel hantering av fakturaöverlåtelse.
 • Ingen risk för utebliven betalning eller utdragna påminnelseprocesser.
 • Ett försäljningsverktyg som stärker kund-leverantörsrelationen.
 • Starkare nyckeltal och soliditet.

Alla dessa fördelar är helt kostnadsfria för dig som leverantör.

Quickpaid är en produkt av A.B.S. Global Factoring AG. A.B.S. reglerar din faktura direkt efter att du har godkänt försäljningen av fordran. Överlåtelsen av fordran från dig till A.B.S. blir juridiskt bindande först när du har mottagit betalningen från A.B.S. Skulle betalningen från A.B.S. utebli, innebär det att ingen försäljning eller överlåtelse av fordran har ägt rum.

quickpaid är en produkt från A.B.S. Global Factoring AG, en etablerad och licensierad finansiell tjänsteleverantör, och står under BaFin och Bundesbanks tillsyn.

De flesta leverantörer uppskattar att få sina utestående fakturor betalda med quickpaid. De mottatar omedelbar betalning utan kostnad. Vissa leverantörer erbjuder till och med mer fördelaktiga betalningsvillkor eller beviljar högre rabatter om deras kunder använder quickpaid.

Du känner dina leveranspartners bäst och vilken leverantör skulle inte vara glad över en snabb och säker betalning av sina fakturor?

Följande punkter garanteras av quickpaid:

 • Din leverantör får betalt direkt efter godkännandet av överlåtelsen.
 • Överlåtelsen av fordran sker endast vid mottagandet av vår betalning och är helt kostnadsfritt för din leverantör.
 • Det finns inga krav från quickpaid mot din leverantör.

Om registreringen av kontot

Att skapa ett konto tar bara några minuter och kan göras online när som helst. Behöver du hjälp, vänligen kontakta oss på mail@quickpaid.com.

quickpaid är en B2B-tjänst. Alla företag, hantverksföretag, enskilda näringsidkare och frilansare kan därför registrera sig.

Observera att endast ett quickpaid-konto kan registreras per företag och behörig firmatecknare. 

Firmatecknare är de personer som har rätt att skriva under i den juridiska personens namn, med rättslig bindande verkan, ensamma eller tillsammans.

Om tjänsten

Med quickpaid kan du finansiera alla fakturor för varor och utförda tjänster som ditt företag, hantverksföretag, enskild näringsidkare eller frilansare köper som en del av din affärsverksamhet.

Om kostnaderna

Registrera ditt företag och ansök om kreditutrymme helt utan kostnad. Du betalar endast när du använder tjänsten, inga förpliktelser eller säkerheter. 

Avgiften för quickpaid är en fast avgift som baseras på vald återbetalningstid. Den aktuella finansieringsavgiften visas alltid i din företagsportal.

Eventuella kassarabatter från din leverantör tillfaller såklart dig, vilket i sin tur reducerar dina finansieringskostnader. 

Om betalning till leverantören

Quickpaid betalar din leverantörsfaktura omedelbart (samma arbetsdag) som din leverantör har godkänt betalningen / överlåtelsen av fakturan. 

Du väljer själv återbetalningsperiod om 60, 90 eller 120 dagar utöver fakturans betalningsvillkor, upp till maximalt 150 dagar totalt. Vid valet av 120-dagar, är återbetalningen fördelad på 3 avbetalningar – 30% efter 60 dagar, 30% efter 90 dagar och återstående 40% efter 120 dagar. 

I bästa fall kan du överbrygga den tid dina kunder behöver för att betala dina fakturor.

Om du fortfarande har tillgänglig kreditlimit kan du enkelt och flexibelt ladda upp fler leverantörsfakturor efter behov. 

Om kreditlimiten

Kreditlimiten beror på ditt företags kreditvärdighet och visas i quickpaids portal efter fullständig registrering. Inom denna angivna kreditgränsen har du möjlighet att ladda upp enskilda fakturor för betalning.

Kreditlimiten som erbjuds av quickpaid baseras på ditt företags kreditvärdighet. Den motsvarar en kreditgräns som du kan utnyttja med en eller flera fakturor. Så snart du har betalat tillbaka enskilda fakturor, ökar den tillgängliga finansieringsgränsen igen.

Behöver du utöka din kreditlimit, kontakta oss gärna på mail@quickpaid.com. 

Övriga frågor

Quickpaid-avtalet löper på obestämd tid. Det kan sägas upp av dig skriftligen med en uppsägningstid på 3 månader.

Alla fakturor som redan har inlämnats och finansierats påverkas inte av en uppsägning och kommer att fortsätta att hanteras i enlighet med avtalet.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta oss på mail@quickpaid.com. Vi ser fram emot att höra ifrån dig!